MENO
HESLO
EKONOMICKÝ SOFTVÉR Novinky       Kontakt    

Novinky

19.1.2017
• PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO/Výstupy/Kniha faktúr - pridaná možnosť výpisu zoznamu faktúr bez úhrad
2.1.2014
• Pre Kontrolný výkaz DPH pridané číslo faktúry s rôznymi znakmi vo formulároch Dodávateľské faktúry a Iné doklady
10.5.2012
• PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO/Výstupy/Obratová predvaha - výpis hospodárskeho výsledku na strediská a výkony
18.4.2012
• REGISTRAČNÁ POKLADNICA - pridané inštruktážne videá
13.4.2012
• SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO - pridané inštruktážne videá
11.4.2012
• JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - pridané inštruktážne videá
10.4.2012
• PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - pridané inštruktážne videá
25.2.2012
• MZDY - údaje k sumárnemu ročnému výkazu preddavkov pre zdravotnú poisťovňu v mzdovom liste
• MZDY - údaje pre mesačný výkaz o príjmoch zo závislej činnosti pre daňový úrad v zostave 'Prehľad o dani' formulár 'ZOZNAM'
10.2.2012
• ÚČTOVNÍCTVO/Daňové priznanie DPH - nové tlačivo
10.10.2011
• SKLAD/Výstupy/Návštevnosť e-shopu
1.8.2011
• modul POKLADNICA podľa zákona č.289/2008 Z.z.
16.6.2011
• SKLAD/Číselníky/Skladové karty - nový formulár
15.3.2010
• MZDY - ročné zúčtovanie dane za rok 2009 vrátane zamestnaneckej prémie
11.2.2010
• MZDY - nové potvrdenie o zdaniteľnom príjme s údajmi pre zamestnaneckú prémiu
• MZDY - nový maximálny vymeriavaci základ pre ZP
4.1.2010
• SERVIS/Vykonaj/Prenos z predch. roka - zkopíruje číselníky a nastavenia do aktuálneho roka
23.11.2009
• SKLAD - nová výstupná zostava 'Pohyb zásob'
26.2.2009
• ÚČTOVNÍCTVO - nová výstupná zostava pre saldo

Copyright © FairSoft